Informatiebrief

maart 19, 2020 1:20 pm

Wittem, 17-03-2020 

Beste cliënten, ouders, vertegenwoordigers, 

Vanaf zondag 15-03 zijn de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Nederland kiest ervoor om maximaal te controleren. Volgens de Rijksoverheid heeft dit tot gevolg dat er wel mensen besmet raken maar die worden op die manier immuun. Hoe groter die groep is die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. 

Om het Coronavirus zo min mogelijk kans te geven zich te verspreiden neemt Artidé per 17 maart 2020 nieuwe maatregelen, die aansluiten bij de richtlijnen van het RIVM.  

Er is overleg geweest met de GGD omtrent het open blijven van onze dagbesteding.  

Met de GGD is besproken of het veilig is om open te blijven voor een beperkte groep cliënten. Denk hierbij aan een groep van ongeveer 10 cliënten die wij kunnen verdelen over 2 groepen van 5.  

De GGD is positief over het voorstel, let op ze geven geen garantie dat we op deze manier geen risico lopen. 

Na dit overleg met de GGD hebben we telefonisch contact gehad met u als cliënt of uw netwerk. 

Samen is besproken hoe de situatie nu bij Artidé is, denk hierbij aan: 

 • De cliëntengroep is veel kleiner. 
 • Hygiëne en desinfectiemaatregelen worden aangescherpt. Naast de al bestaande maatregelen worden nu ook de deurklinken en andere oppervlakten twee keer per dag schoon gemaakt. 
 • Om te voorkomen dat mensen van buiten het gebouw inkomen, is de winkel gesloten.  
 • Voor mensen die wel bij Artidé moeten zijn, is een telefoonnummer op de deur gehangen.  
 • De therapeut die mensen komt behandelen, belt aan, gaat rechtstreeks naar de spreekkamer en wij brengen de cliënt naar de spreekkamer. 
 • Met taxi van Loo is afgesproken dat hij cliënten in kleinere aantallen vervoerd. De helft van de beschikbare capaciteit per taxi is ongeveer de leidraad. En chauffeurs volgen de richtlijnen van het RIVM.  
 • Om zoveel mogelijk afstand te bewaren wordt aan tafel en bij de activiteit een stoel tussen cliënten in leeg gelaten.  
 • Gedurende de dag maakt iedereen gebruik van dezelfde stoel en plek aan tafel.  
 • Voor gebruik van de toilet desinfecteert de begeleider de w.c. 
 • Voor de lunch zijn kleine verpakkingen gekocht, voor eenmalig gebruik. Ook op die manier proberen we zoveel mogelijk desinfectiemaatregelen toe te passen. 

Op basis van deze informatie hebt u een besluit genomen om wel of niet de dagbesteding te bezoeken. Beide besluiten respecteren wij en wanneer u ervoor kiest om niet de dagbesteding te bezoeken, hebben we ook met u besproken om hulp te bieden in de thuissituatie wanneer u als mantelzorger de zorg niet alleen kan doen. U kunt contact opnemen met Janine Kleijnen of Andrea Scheepers. Telefoon: 043-4552826. Samen bespreken we wat we in uw specifieke situatie kunnen betekenen. 

Onderstaande maatregelen blijven van kracht: 

 • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bezoek Artidé niet. Houdt afstand tot andere mensen, op die manier zorg je ervoor dat je anderen niet besmet. Zolang de klachten mild zijn hoef je niet de huisarts te bellen. ​ 
 • Heb je koorts (meer dan 38,0 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? 
  Bel met de huisarts of huisartsenpost, neem bij ernstige klachten direct contact op. 

Kom je naar de dagbesteding van Artidé dan vragen wij u: 

 • Was je handen regelmatig. 
 • Gebruik papieren doekjes 
 • Hoest en niest in de binnenkant van je elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes 
 • Schud geen handen. 
 • Houdt afstand, een goede richtlijn is ongeveer 1,5 meter. 

Deze maatregelen zijn vooralsnog t/m 6 april afgekondigd. Voor nu is dit de stand van zaken en we sluiten niet uit dat er door nieuwe inzichten, nieuwe maatregelen genomen moeten worden. Artidé zal dan opnieuw aanpassingen doen en jullie op de hoogte houden. 

Zijn er vragen naar aanleiding van de mail, neem gerust contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Janine Kleijnen-Petit  

Voorzitter Raad van Bestuur Artidé.