Corona vragen

juni 16, 2020 4:52 pm

Op 27 februari 2020 is het coronavirus voor het eerst positief getest in Nederland. Het coronavirus, genaamd COVID-19, heeft invloed op ieders leven. Tot het vinden van een vaccin zal onze bewegingsvrijheid gepaard gaan met veiligheidsmaatregelen voor iedereen, want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

De noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus brengen situaties met zich mee die anders zijn dan normaal. Artidé snapt dat dit soms moeilijk kan zijn. Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk uit te leggen waarom bepaalde maatregelen worden genomen.

De belangrijkste richtlijnen van de Rijksoverheid blijven:

Stap 1: Blijf thuis bij klachten. Ook als een huisgenoot klachten heeft! Corona gerelateerde klachten zijn onder andere: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, droge hoest of verhoging tot 38°.   

Stap 2: Laat je testen. Bel 0800-1202 voor de coronatest. Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid.

Stap 3: Wanneer uit de test blijkt dat u geen corona hebt, kunt u Artidé weer bezoeken.  

Bovenstaande maatregelen gelden ook voor onze begeleiders. Ook zij komen niet werken wanneer ze bovenstaande klachten hebben of wanneer een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts en/of benauwdheid. 

Daarnaast geldt nog steeds: 

  • Was uw handen bij binnenkomst van Artidé, voor het eten, na toiletgebruik, voor het tafel dekken of op vraag van de begeleider 20 seconden lang met water en zeep of met hand gel op basis van alcohol.  
  • Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog. 
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
  • Schud geen handen.

Corona maatregelen van Artidé

Op de dagbesteding en voor de begeleiding thuis zijn de afgelopen weken veiligheidsmaatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen van Artidé zijn van belang om de genoemde richtlijnen van de Rijksoverheid te hanteren. Op de onderstaande corona posters staan de belangrijkste maatregelen:

Laatste corona ontwikkelingen van Artidé

Hieronder leest u onze laatste nieuwsbrieven voor cliënten en medewerkers: