Zorgdiensten

cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Voor wie

Artidé biedt dagbesteding en zorg aan (jong)volwassenen en ouderen met een beperking uit de regio Maastricht, Heuvelland en Parkstad. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychogeriatrische, meervoudige beperking, autisme en niet aangeboren hersenaandoening.

Zorgdiensten Artidé

Artidé biedt individuele begeleiding, dagbesteding en behandeling.

Met aandacht voor de persoon
Wij vinden dat zorg persoonlijk en goed georganiseerd moet zijn. Onze focus ligt daarbij op de mogelijkheden, wensen, interesses, persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingsfasen van de cliënt.

Eén team
Wij willen graag dat de cliënt en mantelzorger (of vertegenwoordiger) regie hebben over het zorgproces. Soms is dit zo complex dat zij het niet meer overzien. Samen brengen wij dan de zorg in kaart en voeren samen met de cliënt de regie over de zorgverlening, als ‘de spin in het zorgweb’. Hierbij vormen alle betrokken hulpverleners het multidisciplinaire team rondom de cliënt.

Kleinschalig en professioneel
Onze groepen zijn kleinschalig en worden geleid door agogische professionals – met eventueel een medische scholing – die ondersteund worden door vrijwilligers en stagiaires. De behandelaren zijn erkend, gespecialiseerd en werkzaam in de regio. De locatie is van alle gemakken voorzien en geheel rolstoeltoegankelijk. De ondersteuning en behandeling wordt geboden volgens het erkende HKZ-kwaliteitmanagementsysteem.

Dagbesteding

Bij Artidé bieden wij onze cliënten een zinvolle daginvulling. De activiteiten vormen samen een vaste dagstructuur en kan een activerend, belevingsgericht of arbeidsmatig karakter hebben . De focus van de daginvulling wordt gestuurd door de zorgvraag. Verder begeleiden wij cliënten in de vorm van een werkervaringsplek of als opstap naar betaalde of onbetaalde arbeid.

Het vervoer naar onze locatie regelen wij met Taxi Van Loo en wij beschikken tevens over eigen (rolstoel)vervoersmiddelen.

Het verhaal van…

Albert

Ik kan hier vakkennis van vroeger delen!

Ashley

Ik kan meehelpen tijdens workshops!

Jill

Als telefoniste kom ik in contact met anderen

Individuele begeleiding

Naast begeleiding tijdens de dagbesteding in onze locatie, begeleiden wij cliënten ook individueel in hun thuissituatie. Dit is gericht op:

  • Ondersteunen bij of het oefenen van vaardigheden en handelingen.
  • Ondersteunen bij of inrichten van een dagstructuur en eigen regie.
  • Sturen op gedrag.
  • Veiligheid in de thuissituatie (met de mantelzorger of vertegenwoordiger).

Het verhaal van…

Kittie

Met hulp kan ik de administratie bijhouden!

Finie

Met hulp kan ik het huishouden overzien!

Behandeling

Behandeling op de dagbesteding of individuele behandeling thuis is mogelijk als de cliënt ondersteuning nodig heeft bij meerdere aspecten in de eigen leefomgeving. De specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en de zorghulpverlening werken integraal en multidisciplinair. De behandelaren zijn erkend, gespecialiseerd en werkzaam in de regio. De ondersteuning en het behandeltraject zijn individueel en zodanig ontworpen dat ze aansluiten op het activiteitenprogramma van de revaliderende dagbesteding.

Samenwerkingspartners

Fysiotherapie

Eys en Mechelen

Logopedie

MediaLuna Logopedisten

Ergotherapie

Bram Coenen

SO of AGV

Lidwien Maas

Psychologie Orthopedagogie

Chamsa Psychopedagogiek

Diëtiek

Nutripunt

Wlz- of Wmo-toewijzing

De ondersteuning en behandeling van Artidé is mogelijk als u hiervoor in aanmerking komt conform de Wlz (Wet langdurige zorg) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De ondersteuning en een vervoersvergoeding wordt vergoed vanuit ZiN of PGB. Indien gewenst kan Artidé ondersteunen bij het aanvragen van een toewijzing.

Eigen bijdrage
Voor zorg vanuit de Wlz en Wmo vraagt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een eigen bijdrage. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de verplichte eigen bijdrage.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Artidé? Neem gerust met ons contact op voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding.