Zorgdiensten

Voor wie

Artidé verleent zorg aan (jong)volwassenen en ouderen met een beperking, die leven in Maastricht/Heuvelland en Parkstad gemeenten. Mensen met o.a. autisme, een verstandelijke, lichamelijke, psychogeriatrische, meervoudig beperking en niet aangeboren hersenletsel kunnen bij Artidé terecht.

Zorgdiensten Artidé

Artidé biedt zorg in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding en behandeling. Waarin niet de beperking maar de ambities en (herstel)mogelijkheden centaal staan, omdat mensen met een beperking, net als alle andere mensen, kwaliteit van bestaan willen ervaren gedurende de hele dag.

Persoonsgerichte zorg
Bij alle voorkomende vragen bieden wij ondersteuning vanuit de overtuiging dat zorg persoonlijk en goed georganiseerd moet zijn. Kortom: zorg die ertoe doet! Daarbij gaan wij uit van de mogelijkheden, wensen, interesses, persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingsfasen.

Één team, één plan
Vaak overziet de cliënt en mantelzorger niet meer het zorgproces, waardoor zij hier moeilijk eigen regie over kunnen voeren. Als ‘de spin in het zorgweb’ brengen wij dan de zorg in kaart en voeren samen de regie over de zorgverlening. Hierbij vormen alle betrokken hulpverleners het multidisciplinaire team rondom de cliënt.

Kleinschalig en professioneel
Artidé werkt in kleinschalige teams met agogisch opgeleide begeleiders, die indien nodig medisch geschoold worden. Zij worden ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. De behandelaren zijn erkend, gespecialiseerd en werkzaam in de regio. De locatie is voorzien van alle gemakken en geheel rolstoeltoegankelijk. De ondersteuning en behandeling wordt geboden volgens het erkend HKZ-kwaliteitmanagementsysteem.

Dagbesteding

Bij Artidé bieden wij dagbesteding voor een zinvolle daginvulling. De activiteiten worden op een passende manier aangeboden binnen een vaste dagstructuur. Naargelang de ondersteuningsvraag kan de daginvulling een activerend, revaliderend, belevingsgericht of arbeidsmatig karakter hebben. Artidé kan ook dienen als werkervaringsplek en toeleiden naar betaald of onbetaalde arbeid.
Artidé organiseert het vervoer naar de dagbesteding in samenwerking met Taxi Van Loo.

Het verhaal van…

Albert

Ik kan hier vakkennis van vroeger delen!

Ashley

Ik kan meehelpen tijdens workshops!

Jill

Als telefoniste kom ik in contact met anderen

Individuele begeleiding

Naast begeleiding tijdens de dagbesteding, begeleiden wij ook mensen thuis. De begeleiding thuis kan gericht zijn op:

  • ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden en handelingen.
  • ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van een dagstructuur en eigen regie.
  • aansturen op gedrag.
  • met de mantelzorg bewaken of de zorg thuis veilig is

Het verhaal van…

Kittie

Met hulp kan ik de administratie bijhouden!

Finie

Met hulp kan ik het huishouden overzien!

Behandeling

Dagbehandeling of individuele behandeling thuis is mogelijk als de cliënt ondersteuning en behandeling nodig heeft op meerdere leefgebieden in de eigen leefomgeving. De fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, revalidatiearts en de zorghulpverlening werken integraal en multidisciplinaire. De behandelaren zijn erkend, gespecialiseerd en werkzaam in de regio. Het ondersteuning en behandeltraject is individueel en passend binnen het activiteitenprogramma van de revaliderende dagbesteding.
Het (rolstoel)vervoer naar de dagbehandeling organiseert Artidé in samenwerking met Taxi Van Loo.

Samenwerkingspartners…

Fysiotherapie

Eys en Mechelen

Logopedie

MediaLuna Logopedisten

Ergotherapie

Bram Coenen

Wlz- of Wmo-toewijzing

De ondersteuning en behandeling van Artidé is mogelijk als u op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hiervoor in aanmerking komt. De ondersteuning wordt vergoed vanuit ZiN of PGB. Ook een vervoersvergoeding is mogelijk. Artidé ondersteunt bij het aanvragen van een toewijzing.

Eigen bijdrage
Voor zorg vanuit de Wlz en Wmo vraagt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, huishouden en indicatie. Informatie over de verplichte eigen bijdrage is te verkrijgen via de website van het CAK.

Aanmelden

Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen. Een vrijblijvend gesprek of bezoek bestaat altijd tot de mogelijkheid!