Begeleiding en Dagbesteding

Voor wie

Artidé verleent zorg aan (jong)volwassenen en ouderen met een beperking, die leven in Maastricht/Heuvelland en Parkstad gemeenten. Mensen met o.a. autisme, een verstandelijke, lichamelijke, psychogeriatrische, meervoudig beperking en niet aangeboren hersenletsel kunnen bij Artidé terecht.

Zorgdiensten Artidé

Artidé biedt zorg in de vorm van individuele begeleiding en dagbesteding. Waarin niet de beperking maar de ambities en (herstel)mogelijkheden centaal staan, omdat mensen met een beperking, net als alle andere mensen, kwaliteit van bestaan willen ervaren gedurende de hele dag. Bij alle voorkomende vragen bieden wij ondersteuning vanuit de overtuiging dat zorg persoonlijk en goed georganiseerd moet zijn. Kortom: zorg die ertoe doet!

Dagbesteding

Bij Artidé bieden wij dagbesteding voor een zinvolle daginvulling. De activiteiten worden op een passende manier aangeboden binnen een vaste dagstructuur. Naar gelang de zorgvraag kan de daginvulling een activerend, belevingsgericht of arbeidsmatig karakter hebben. Artidé kan ook dienen als werkervaringsplek en toeleiden naar betaald of onbetaalde arbeid.

Artidé organiseert het vervoer naar de dagbesteding in samenwerking met Taxi Van Loo en beschikt eveneens over eigen (rolstoel)vervoersmiddelen.

Het verhaal van…

Albert

Ik kan hier vakkennis van vroeger delen!

Ashley

Ik kan meehelpen tijdens workshops!

Jill

Als telefoniste kom ik in contact met anderen

Individuele begeleiding

Naast begeleiding bij Artidé, begeleiden wij ook mensen thuis. De begeleiding thuis kan gericht zijn op:

  • ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden en handelingen.
  • ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van een dagstructuur en eigen regie.
  • het overnemen van toezicht.
  • aansturen op gedrag.

Het verhaal van…

Kittie

Met hulp kan ik de administratie doen!

Rob

Ik leer stapsgewijs werken met hout

Angie

Koken is leuk en afwassen hoort erbij!

Wlz- of Wmo-toewijzing

Ondersteuning van Artidé is mogelijk als u op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hiervoor in aanmerking komt. De ondersteuning wordt vergoed vanuit ZiN of PGB. Ook een vervoersvergoeding is mogelijk. Artidé ondersteunt bij het aanvragen van een toewijzing.

Eigen bijdrage
Voor zorg vanuit de Wlz en Wmo vraagt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, huishouden en indicatie. Informatie over de verplichte eigen bijdrage is te verkrijgen via de website van het CAK.

Aanmelden

Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen. Een vrijblijvend gesprek of bezoek bestaat altijd tot de mogelijkheid!