Over Artidé

Over Artidé

Artidé is een stichting, genaamd Stichting Artidé Zorg. Sinds 2009 ondersteunen wij mensen met een beperking bij diverse zorgvragen.

In Wittem (centraal gelegen in het Heuvelland en dichtbij Parkstad) heeft Artidé een uniek zorg en revalidatiecentrum, waar o.a. dagbesteding en begeleiding geboden wordt. Voor revalidatie, behandeling of andere zorg werkt Artidé samen met bevoegde behandelaren.

Missie en visie Artidé

De naam Artidé vloeit voort uit de spreuk: ‘de kunst van het idee.’ Bij een probleem is een idee vaak het begin van een oplossing. Een idee ontstaat door creativiteit en inspiratie. Het is een mogelijkheid en een kans. Soms komen we alleen niet op een idee en zoeken inspiratie bij een ander. Samen kan men meer doen dan alleen. Iedereen draagt op zijn eigen unieke wijze bij aan het geheel. Artidé is samen denken en samen doen.

Artidé biedt hierbij ondersteuning aan mensen met een beperking. Niet de aard van de beperking of het probleem staat centraal maar de ambities, dromen en mogelijkheden van de persoon. Mensen met een beperking willen net als alle andere mensen kwaliteit van bestaan ervaren gedurende de hele dag. Bij alle voorkomende vragen bieden wij ondersteuning vanuit de overtuiging dat zorg persoonlijk en goed georganiseerd moet zijn. Ons doel is zorg te bieden die ertoe doet!

Artidé biedt voor de omgeving Heuvelland en Parkstad dagbesteding en begeleiding in de eigen woon en leefomgeving, die voor mensen met een beperking belangrijk en toegankelijk is. De ondersteuning is persoonsgericht en de cliënt heeft maximaal zeggenschap over de wijze waarop begeleiding geboden wordt. Door samen te werken met betrokken vertegenwoordigers en hulpverleners hoeft de cliënt niet steeds opnieuw zijn verhaal te doen en vragen te stellen. Artidé vormt samen met de cliënt “de spin in het zorgweb”.

Kwaliteit

Vanaf 2011 is de dagbesteding van Artidé HKZ gecertificeerd en sinds 2017 heeft de individuele begeleiding ook het keurmerk gekregen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ is een instituut dat kwaliteitsnormen heeft opgesteld voor de zorgsector. Als gecertificeerde organisatie werken wij met een Kwaliteit Handboek. Het handboek beschrijft hoe Artidé werkt aan de kwaliteitsnormen. Het is de werkwijze van de organisatie. Alle medewerkers werken volgens het Kwaliteit Handboek. De kwaliteitsnormen worden voortdurend verbeterd en aangepast op basis van de cliënten, de medewerkers en interne/externe ontwikkelingen.

Het Kwaliteit Handboek van Artidé wordt jaarlijks gecontroleerd op de normen van het HKZ door TÜV Nederland. En per drie jaar is een herkeuring die bepaalt of wij het HKZ-certificaat mogen blijven voeren. Meer informatie over het HZK Keurmerk vindt u op www.hkz.nl.

De Geschillencommissie Zorg

Heeft u een klacht ingediend tegen Stichting Artidé Zorg en is het niet gelukt om samen – of met behulp van de klachtenfunctionaris – tot een geschikte oplossing te komen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie Zorg.

Op de website van De Geschillencommissie Zorg kunt u online een klacht indienen en vindt u meer informatie over de afhandeling van de klacht.

Personeel

Janine Kleijnen
Directeur, Voorzitter RvB
j.kleijnen@artide.org

Andrea Scheepers
Zorgcoördinator
a.scheepers@artide.org

Meike Meeuse
Office manager zorg
m.meeuse@artide.org

Madeleine De Jong
Zorgplanverantwoordelijk
m.dejong@artide.org

Monique Barten
Zorgplanverantwoordelijk
m.barten@artide.org

Monique Horbach
Zorgplanverantwoordelijk
m.horbach@artide.org

Suzanne Rulkens
Zorgplanverantwoordelijk
s.rulkens@artide.org

Renee Ramaekers
Zorgplanverantwoordelijk
r.ramaekers@artide.org

Erik Paulssen
Zorgplanverantwoordelijk
e.paulssen@artide.org

Lucie Steinbusch
Zorgplanverantwoordelijk
l.steinbusch@artide.org

Peter Dautzenberg
Zorghulpverlener in opleiding
p.dautzenberg@artide.org

Raad van Bestuur

Janine Kleijnen
Directeur, Voorzitter RvB
j.kleijnen@artide.org

Piet van de Sanden
Penningmeester RvB
p.vandesanden@artide.org

Raad van Toezicht

Cas Trausel
Voorzitter RvT
c.trausel@artide.org

Marcel Herfs
Vice-voorzitter RvT
m.herfs@artide.org

Desiree Schaapkens
Secretaris RvT
d.schaapkens@artide.org

Cliëntenraad

Monique Horbach
Ondersteuner
m.horbach@artide.org

Jill Jongen
Voorzitter cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Kittie Hardon
Lid cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Frans Alleleijn
Lid cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Kitty Sterken
Lid cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Klachten-, VIM-commissie en vertrouwenspersoon

Paul Hermans
Klachtfunctionaris
p.hermans@artide.org

Roger Vrencken
Lid Klachten en VIM
r.vrencken@artide.org

Jeroen Eurlings
Lid Klachten en VIM
j.eurlings@artide.org

Jo Tummers
Vertrouwenspersoon
j.tummers@artide.org