Over Artidé

cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Over Artidé

Dit is Artidé
Artidé biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. De ambities, de dromen en de mogelijkheden van de persoon staan daarbij centraal, niet de aard van de beperking. Mensen met een beperking willen – net als alle andere mensen – kwaliteit van bestaan ervaren. Wij bieden zorg die er toe doet!

De locatie
Artidé is gevestigd in het voormalige schoolgebouw van Partij aan de Oude Heirbaan. Tijdens de viering van ons 10-jarig jubileum in 2019 is de nieuwe aanbouw officieel in gebruik genomen. Daarmee is onze locatie uitgebreid met een tweede kantine, een extra bewegingsruimte, een extra badkamer, een extra Mivatoilet, twee spreekkamers en een kleine kantoorruimte.

Missie en visie Artidé

De naam Artidé komt van ‘de kunst van het idee.’ Bij het benaderen van een probleem is een idee vaak het begin van de oplossing. Een idee ontstaat door creativiteit en inspiratie. Dat schept een mogelijkheid en een kans. Soms komen we alleen even niet op een idee en zoeken we inspiratie bij iemand anders. Want samen kunnen we meer dan alleen en zo draagt iedereen op zijn eigen unieke manier bij aan het geheel. Artidé is samen denken en samen doen.

Artidé biedt dagbesteding op locatie en ook begeleiding in de eigen woon- en leefomgeving. De ondersteuning is altijd toegesneden op de behoefte van de cliënt en deze heeft maximale zeggenschap over de begeleiding. Door samen te werken met de vertegenwoordigers en de hulpverleners van de cliënt, hoeft de cliënt niet steeds opnieuw zijn verhaal te doen en vragen te stellen. Artidé vormt samen met de cliënt “de spin in het zorgweb”.

Kwaliteit

Kwaliteit en certificering
In 2011 is de dagbesteding van Artidé HKZ gecertificeerd en in 2017 heeft de individuele begeleiding ook dit keurmerk gekregen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Meer informatie over het HZK Keurmerk op www.hkz.nl.Zorg

De Geschillencommissie Zorg

Indien u een klacht heeft dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie Zorg.

Op de website van De Geschillencommissie Zorg vindt u meer informatie over de afhandeling van de klacht.

Personeel

Janine Kleijnen
Directeur, Voorzitter RvB
j.kleijnen@artide.org

Andrea Scheepers
Zorgcoördinator
a.scheepers@artide.org

Meike Meeuse
Manager Financiën & Bedrijfsvoering
m.meeuse@artide.org

Madeleine Wiegmans
Zorgplanverantwoordelijk
m.wiegmans@artide.org

Walter Loozen
Zorgplanverantwoordelijk
w.loozen@artide.org

Carola Hensels
Zorghulpverlener
c.hensels@artide.org

Tonnie Brune
Zorghulpverlener

Helene Rulkens
Zorgverlener

Ellen Kleijnen
Zorgverlener
e.kleijnen@artide.org

Roan Wolters
Zorgverlener
r.wolters@artide.org

Mara Leunissen
Kwaliteitscoördinator

m.leunissen@artide.org

Maud Droeghaag

Contactclown

Raad van Bestuur

Janine Kleijnen
Directeur, Voorzitter RvB
j.kleijnen@artide.org

Piet van de Sanden
Penningmeester RvB
p.vandesanden@artide.org

Raad van Toezicht

Desiree Schaapkens
Voorzitter RvT
d.schaapkens@artide.org

Ad Fischer
Lid RvT

Cliëntenraad

Valerie van Maarseveen
Ondersteuner
v.vanmaarseveen@artide.org

Jill Jongen
Voorzitter cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Frans Alleleijn
Lid cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Jeroen Haan
Lid cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Gertie van Rosmalen
Lid cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Pascalle Creusen
Lid cliëntenraad
cliëntenraad@artide.org

Klachten-, VIM-commissie en vertrouwenspersoon

Paul Hermans
Klachtfunctionaris
p.hermans@artide.org

Roger Vrencken
Lid Klachten en VIM
r.vrencken@artide.org

Jeroen Eurlings
Lid Klachten en VIM
j.eurlings@artide.org

Cas Trausel
Vertrouwenspersoon
c.trausel@artide.org

Vertrouwenspersoon Artidé

Behandelaren

Veronique Hermans

Fysiotherapeute

Liesbeth Smeets

Fysiotherapeute

Maud Silvertand

Fysiotherapeute

Bonnie van Krieken

Logopediste|OC-Therapeut

Claire Kusiak

Ergotherapeute

Inge Heijnen

Diëtiste