Privacy

cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Privacy voorwaarde

In deze privacy policy vindt u privacybepalingen met betrekking tot de website www.artide-zorg.nl en www.artide.org (hierna: de website). Tevens is deze privacy policy van toepassing op alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Artidé zorg.

Registratie persoonsgegevens: Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Artidé zorg, een informatie-aanvraag verstuurd of anderszins contact heeft met Artidé zorg, worden uw persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Artidé zorg. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt. Artidé zorg zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening.

Gebruik website: Doordat u gebruik maakt van de website, worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via uw IP-adres gegenereerd. Het gaat hierbij om gegevens zoals uw IP-adres, het tijdstip van uw bezoek, de duur van uw bezoek, de browser die u gebruikt en welke onderdelen van de website u bezoekt. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies, kleine bestandjes die naar uw computer worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze u de website gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden opgeslagen indien u hier zelf voor kiest. De gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van uw identiteit. De gegevens worden enkel gebruikt ter optimalisatie van de website.

Behandeling gegevens: De door u verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Artidé hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Artidé betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Artidé is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens: De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Artidé respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer u inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens wenst, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe richten aan het volgende adres:
Artidé zorg, Schoolstraat 16, 6285 BB Epen of per e-mail: info@artide-zorg.nl.

Beveiliging: Artidé spant zich tot het uiterste in uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van Artidé heeft inzage in geregistreerde persoonsgegevens.

Overig: Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Artidé geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Artidé behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw privacy kunt u contact opnemen via onderstaande contact-gegevens:

Artidé zorg
Schoolstraat 16
6285 BB Epen
Tel: +31 (0)43 – 455 28 26
http://www.artide.org
info@artide-zorg.nl