Dagbesteding

cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Dagbesteding

Bij Artidé bieden wij onze cliënten een zinvolle daginvulling. De activiteiten vormen samen een vaste dagstructuur en kan een activerend, belevingsgericht of arbeidsmatig karakter hebben . De focus van de daginvulling wordt gestuurd door de zorgvraag. Verder begeleiden wij cliënten in de vorm van een werkervaringsplek of als opstap naar betaalde of onbetaalde arbeid.

Het vervoer naar onze locatie regelen wij met Taxi Van Loo en wij beschikken tevens over eigen (rolstoel)vervoersmiddelen.

Het verhaal van…

Jo

Kunst maken is mijn leven!

Albert

Ik deel mijn vakkennis met de jeugd!

Jill

Als telefonist kom ik in contact met anderen!

Wlz- of Wmo-toewijzing

Ondersteuning van Artidé is mogelijk als u op basis van de Wlz (Wet langdurige zorg) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hiervoor in aanmerking komt. De ondersteuning wordt vergoed vanuit ZiN of PGB. Ook een vervoersvergoeding is mogelijk. Artidé ondersteunt bij het aanvragen van een toewijzing.

Eigen bijdrage
Voor zorg vanuit de Wlz en Wmo vraagt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, huishouden en indicatie. Informatie over de verplichte eigen bijdrage is te verkrijgen via de website van het CAK.

Aanmelden

Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen. Een vrijblijvend gesprek of bezoek bestaat altijd tot de mogelijkheid!