Vacature Lid Raad van Toezicht

mei 31, 2024 11:21 am

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Artidé Zorg zoekt een enthousiast en betrokken lid Raad van Toezicht die ervaring heeft in een bestuurlijke rol en belangstelling heeft voor maatschappelijke dienstverlening begeleiding dagbesteding, behandeling en de zorg.

De RvT benoemt en adviseert de directeur-bestuurder en dient als klankbord. De RvT keurt jaarrekeningen en het beleidsplan en heeft verantwoordelijkheden bij significante besluiten. De Raad van Toezicht overlegt zes keer per jaar.

De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Op dit moment is één positie vacant.

Wie zoeken we?

De leden van de Raad van Toezicht vormen een multidisciplinair team en vullen elkaar aan. Ze hebben een brede kijk op het totale beleid van de Stichting Artidé Zorg en handelen onafhankelijk en kritisch, met een focus op betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor deze vacature zoeken we een lid met:

  • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
  • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk.
  • Affiniteit met en belangstelling voor de zorg sector, met name kennis op het gebied van de WMO en WLZ.
  • Affiniteit met- en een belangstelling voor de zorgsector, gericht op informatiemanagement en ICT.
  • In teamverband kunnen en willen opereren, waarbij wordt uitgegaan van een onafhankelijke opstelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Het vermogen hebben om met een brede blik naar een organisatie te kijken.
  • Zich blijvend verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg.
  • Voldoende beschikbaarheid.

Het RvT-lidmaatschap heeft het karakter van vrijwilligerswerk. Er vindt geen vorm van bezoldiging plaats. Wel worden onkosten vergoedt.

Over Stichting Artidé Zorg

Artidé, gelegen in het voormalige schoolgebouw van Partij aan de Oude Heirbaan, biedt ondersteuning aan mensen met diverse beperkingen. De ambities, de dromen en de mogelijkheden van de persoon staan daarbij centraal, niet de aard van de beperking. Mensen met een beperking willen – net als alle andere mensen – kwaliteit van bestaan ervaren. Wij bieden zorg die ertoe doet! Wij willen persoonlijk, betrouwbaar, verbindend en creatief zorgverlening bieden.

De naam Artidé komt van ‘de kunst van het idee.’ Bij het benaderen van een probleem is een idee vaak het begin van de oplossing. Een idee ontstaat door creativiteit en inspiratie. Dat schept een mogelijkheid en een kans. Soms komen we alleen even niet op een idee en zoeken we inspiratie bij iemand anders. Want samen kunnen we meer dan alleen en zo draagt iedereen op zijn eigen unieke manier bij aan het geheel. Artidé is samen denken en samendoen.

Artidé biedt dagbesteding op locatie en ook begeleiding in de eigen woon- en leefomgeving. De ondersteuning is altijd toegesneden op de behoefte van de cliënt en deze heeft maximale zeggenschap over de begeleiding. Door samen te werken met de vertegenwoordigers en de hulpverleners van de cliënt, hoeft de cliënt niet steeds opnieuw zijn verhaal te doen en vragen te stellen. Artidé vormt samen met de cliënt “de spin in het zorgweb”.

Meer informatie vindt u op onze website: stichting Artidé zorg .:. Homepage : Artide.org

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de raad van toezicht Desiree Schaapkens 06 55730186.

Solliciteren

Reageer voor 1 juli 2024 via info@artide.org inzake vacature Raad van Toezicht. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. Het gesprek wordt gevoerd door een lid van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Het streven is het nieuwe lid in de vergadering van 1 augustus 2024 voor te dragen en te benoemen.